Actueel:

Op 15 maart 2023 vond de hoorzitting over de mogelijke toelating van M&M tot het Hoger Beroep van Shell vs Milieudefensie plaats in het Gerechtshof Den Haag.

Milieudefensie bleek zich fel en met onjuiste informatie te verzetten tegen de deelname.
Aan het eind meldde de voorzitter van het Gerechtshof dat op 9 mei a.s. de beslissing over de deelname te verwachten valt. Daarna is op 6 juni 2023 een nieuwe regiezitting voor het vervolg van de procedure.