Stichting Milieu en Mens

N

Doel en werkwijze

Doel is onder meer om zonder eigen winstoogmerk op te komen voor de belangen van…
N

Bestuur

Deelnemers zijn personen die zich hiervoor gemeld hebben en die volgens de procedure…

N

Raad van Toezicht

De stichting Milieu en Mens heeft een Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht…
N

Deelname en inspraak

Het bestuur organiseert minimaal 2 x per jaar, of vaker als zij dat nodig acht een…
N

Besluitvorming

Het bestuur van de stichting besluit conform de haar toegekende bevoegdheden over de voorstellen…
N

Statuten

De statuten staan conform de vereisten van de wet geregistreerd…