Bestuur

Bestuur en besluitvorming

Het bestuur van de stichting Milieu en Mens is als volgt samengesteld:

Voorzitter de heer G.P. Reedijk

Secretaris mevrouw R. Caspers

Penningmeester de heer H. Trompert

De stichting Milieu en Mens wordt ondersteund door de Stichting Luister.

Het bestuur besluit op basis van de haar bij de wet en de statuten toegekende bevoegdheden en legt haar besluiten schriftelijk vast. Deze besluiten zijn in te zien voor alle erkende deelnemers aan de stichting.

Bezoldiging

Het bestuur van de stichting, die zonder winstoogmerk werkt, is onbezoldigd.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.