Raad van toezicht

De stichting Milieu en Mens heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Ook de RvT werk onbezoldigd.

Voorzitter van de Raad van Toezicht is Drs. F.J. Berkhout.

Ander RvT lid is Ir. Chr. van van den Bos, oud-lid Provinciale Staten, oud- Gemeenteraadslid, en bevelhebber bij het Legercorps Logistiek Commando

 

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.