Op 4 oktober 2022 dient stichting Milieu & Mens (M&M) mede namens de “Bezorgde Energie Gebruikers” bij het Gerechtshof Den Haag haar verzoekschrift in om toegelaten te worden tot het Hoger Beroep tussen Milieudefensie en Shell.

M&M doet dat om het eerdere vonnis dat Milieudefensie van de rechter veel strengere eisen mag opleggen aan Shell groep en haar leveranciers en afnemers, en daarmee dus aan alle inwoners en bedrijven van Nederland, van tafel te krijgen. M&M verzet zich tegen dat vonnis, want de activistenorganisatie Milieudefensie staat volgens M&M niet voor het “Algemeen Belang” van alle Nederlanders en alle Nederlandse bedrijven.

M&M richt zich met haar argumenten op het gegeven dat een rechter geen politieke besluiten mag nemen die daarmee het beleid bepalen van Nederlandse burgers en bedrijven. En dan hebben we het nog niet eens over dat de eisen van Milieudefensie onhaalbare doelen zijn. Maar wel dat door dit vonnis inbreuk op de democratische rechtsstaat is gepleegd doordat de ‘Trias Politica” is geschonden. De wettelijk vastgelegde basis van onze democratie, namelijk dat er een scheiding van de machten behoort te zijn: de wetgevende macht gaat over de wetten van ons land, de bestuurlijke macht voert de wetten uit en de gerechtelijke macht, die dient de wetten te handhaven. De rechter mag dus niet Milieudefensie, die een kleine groep activisten vertegenwoordigt, het “Algemeen Belang’ van de Nederlandse burgers en bedrijven toe te kennen.

Verder komt M&M op voor de belangen van de Bezorgde Energie Gebruikers. Die veel strengere eisen gaan leiden tot hogere kosten voor particuliere en bedrijven. Dat brengt dus economische schade met zich mee voor mensen en bedrijven die niet eens partij waren bij deze rechtszaak. Het gevolg daarvan kan zijn dat nog veel meer mensen in (energie) armoede terechtkomen en veel meer bedrijven failliet gaan. Dat betekent een verdere afbraak van de welvaart en dus van de verzorgingsstaat. Dat leidt tot grotere armoede, terwijl alleen voldoende welvaart maakt dat mensen meer zullen geven om het milieu. Iemand die in armoede verkeert en honger en kou leidt zal geen aandacht hebben voor het milieu, of voor klimaatverandering. Voor die mensen gaat het puur om overleven.

Daarom verzet M&M zich tegen het bestaande vonnis en wil ze proberen dat van tafel te krijgen. M&M wil evenwichtig beleid waarbij evenwicht is tussen de belangen van Milieu en die van de mens. Waar Milieudefensie en andere activisten-clubs jaarlijks vele miljoenen euros aan subsidie krijgen van de Staat en Potcode Loterij, moet M&M en haar Bezorgde Energie Gebruikers het doen met steun en donaties van particulieren en bedrijven. Steun ons dus svp in deze zaak en help ons dat vreselijke  vonnis van tafel te krijgen.

Overweging procesingang: M&M heeft met het advocaten team overlegt of er voor een zgn. interventie of voeging moet worden gekozen. Het verzoekschrift moet zich richten op het Hoger Beroep dat Shell heeft ingesteld tegen Milieudefensie c.s. Hoewel naar onze mening Shell zich veel minder verzet tegen de argumenten die Milieudefensie heeft aangedragen, bieden hun stellingen voor M&M voldoende mogelijkheid om zich te voegen, maar daarbij wel voldoende ruimte voor M&M te bieden om met een eigen verdediging en argumenten te komen.

STEUN M&M en de ‘Bezorgde Energie Gebruikers’