Financiering

Milieudefensie, Urgenda en vele andere NGO’s in Nederland worden rijkelijk gefinancierd door de overheid en door o.a. de Postcodeloterij. Het gaat om vele miljoenen euro’s per jaar. Met dit geld kunnen ze campagne voeren en rechtszaken starten tegen diezelfde overheid en tegen het bedrijfsleven. En daarmee raakt het vrijwel alle burgers.
Stichting Milieu & Mens krijgt daarentegen geen subsidie vanuit de overheid en de Postcodeloterij. Haar initiatief is volledig afhankelijk van steun van “Bezorgde Energiegebruikers” en burgers en bedrijven die zich zorgen maken om de democratische rechtsstaat. In de eerste fase (de “kwalificatiefase”) is naar schatting 50.000 euro nodig en voor de volledige rechtszaak veel meer. Dat is natuurlijk veel geld. Maar mede gezien de reeds ontvangen steun en donaties voor de 1e Fase van deze interventie-procedure geloven wij dat dit mogelijk is.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.