M&M dient 4 oktober 2022 bij het Gerechtshof te Den Haag mede namens de “Bezorgde Energie Gebruikers” haar verzoekschrift in om deel te mogen nemen aan de rechtszaak Milieudefensie tegen Shell. Dit om het eerdere vonnis van tafel te krijgen dat Milieudefensie veel strengere eisen mag stellen aan Shell Groep en haar leveranciers en afnemers, dus daarmee ook alle Nederlandse burgers en bedrijven.

M&M verzet zich ertegen dat Milieudefensie het “Algemeen Belang” van alle Nederlanders en bedrijven claimt en dat de rechter heeft besloten dat toe te kennen. Dat gaat volgens M&M leiden tot nog veel hogere energieprijzen en daarmee tot vrijwel alle prijzen van producten en diensten. Niet alleen meent M&M dat de veel strengere eisen van Milieudefensie onhaalbaar zijn, maar dat het vonnis ook niet in balans is met de belangen van burgersen bedrijven die geen partij waren bij deze procedure. Bovendien vindt M&M dat met dit vonnis de rechter in kwestie hiermee inbreuk op de democratische rechtstaat heeft gepleegd, oftewel schending van de ‘Trias Politica’. Dat staat voor een van de grondbeginselen van de democratie, nl. de scheiding der machten: de wetgever mag in Nederland de wetten maken, de bestuurlijke macht voert die wetten uit en de rechterlijke macht, die gaat over de handhaving van die wetten. Een rechter mag dus niet nieuw beleid gaan vaststellen.

Verder verzet M&M zich tegen dat als gevolg van het vonnis de prijzen voor energie en daarmee ook andere producten en dienste nog verder zullen stijgen en dus ook met stijgende inflatie als gevolg waardoor uw geld en uw pensioen nog minder waard wordt. M&M noemt dat economische schade veroorzaakt door het vonnis. En om het nog erger te maken heeft Milieudefensie inmiddels ook andere bedrijven gedreigd met dat vonnis en geeist dat ook die andere bedrijven die veel strengere eisen van Milieudefensie gaan accepteren. Daaronder de grote banken, supermarkten, voedselproducenten e.d. Daarmee claimt dus Milieudefensie met een beroep op dat vonnis het “Algemeen Belang’ van Nederland, haar inwoners en haar bedrijven. M&M vindt dat Milieudefensie NIET STAAT VOOR het “ALGEMEEN BELANG’, maar dat dit voorbehouden is aan de Nederlandse burgers zelf en wel doordat zij bij verkiezingen kunnen stemmen over te voeren beleid. Een rechter mag niet kunnen bepalen dat veel strengere eisen van Milieudefensie schade toebrengt aan de belangen van burgers en bedrijven die niet eens partij waren bij die rechtszaak. M&M verzet zich tegen de armoede door hogere energieprijzen. STEUN ONS.

M&M heeft met haar advocaten team overlegt of het de voorkeur heeft te interveniëren in het Hoger Beroep dat de Shell heeft ingesteld tegen Milieudefensie c.s., of dat voeging de voorkeur heeft. Hoewel M&M vindt dat Shell veel meer argumenten had kunnen aanwenden tegen het vonnis, denken wij wel dat de argumenten die Shell gebruikt voldoende aanknopingspunten voor M&M bieden. Daarom hebben wij besloten dat voeging de voorkeur heeft. Wij denken dat we op basis daarvan voldoende ruimte hebben om als onafhankelijke partij onze eigen standpunten en argumenten kenbaar kunnen maken.

Milieudefensie c.s. ontvangen jaarlijks vele miljoenen aan subsidies van de Staat en Postcode Loterij, terwijl stichting M&M en de “Bezorgde Energie Gebruikers afhankelijk zijn van steun en donaties van particulieren en bedrijven. STEUN ONS DUS SVP zodat we door kunnen gaan met ons verzet tegen dit vonnis ten gunste van Milieudefensie en te proberen dat vonnis van tafel te krijgen. M&M wil betaalbare energie voor iedereen en wil evenwichtig beleid voor zowel milieu en mens. En niet beleid zonder aandacht voor de belangen van mensen en bedrijven.

STEUN ONS SVP