BEG

BEG staat voor “Bezorgde Energiegebruikers”. Stichting Milieu & Mens (M&M) die de ‘bezorgde energie gebruikers’ vertegenwoordigt wil tussenkomen in het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie.

St. M&M, die opkomt voor de belangen van “Bezorgde Energiegebruikers (BEG)” en deze vertenwoordigd,  is opgericht om deel te nemen aan het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. St. M&M is een ideëele organisatie die van mening is dat er beter evenwicht moet zijn tussen belangen van het milieu en belangen van mensen en bedrijven. Vandaar de naam Stichting Milieu & Mens (M&M). M&M heeft een project ingesteld om die belangen te verdedigen wel door te interveniëren in de lopende gerechtelijke procedure tussen Milieudefensie c.s. en het Shell concern, waar de rechter in eerste aanleg vonniste dat Milieudefensie Shell extra hoge eisen kan opleggen qua CO2-uitstoot. Aangezien die eis behalve Shell zelf ook haar leveranciers en afnemers, waaronder consumenten uit Nederland, bestaande uit particulieren en bedrijven, raakt, wil M&M via haar BEG-project opkomen voor de belangen van die mensen en bedrijven.

Om daar uitvoering aan te geven heeft BEG/M&M behoefte aan financiële en andere ondersteuning. Zij doet daarom een beroep op bezorgde burgers en bedrijven om het initiatief te steunen, met zowel adhesiebetuigingen als donaties.

Via de steunbetuiging op onze site geeft u aan stichting Milieu en Mens te steunen. Uiteraard stellen wij ook donaties op prijs welke helpen de hoge kosten van procederen te kunnen betalen. St. M&M is volledig transparant over haar visie, doelen etc. en geeft daarom uiteraard ook inzage in de besteding van de verkregen middelen. In tegenstelling tot bijv. Milieudefensie ontvangt St. M&M geen subsidie.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.