Vaak gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat was de aanleiding om Stichting Milieu & Mens op te richten?

De directe aanleiding was de rechtszaak die Milieudefensie tegen Shell voerde. Eerst won Urgenda haar klimaatzaak van de staat, daarna won Milieudefensie een rechtszaak van een van de grootste bedrijven ter wereld. De rechter beval dat Shell in 2030 45% minder CO2 moet uitstoten. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. En niet alleen bij de eigen installaties van Shell en alle toeleveranciers, maar ook in relatie tot alle producten die Shell wereldwijd verkoopt. Dat is een vergaande beslissing die consequenties heeft voor burgers (afnemers) en bedrijven in binnen- en buitenland. Shell is inmiddels in hoger beroep gegaan en heeft haar advocatenteam na de nederlaag van de procedure in eerste aanleg vervangen. 
Gesteund door die overwinning heeft Milieudefensie een open brief gestuurd naar 29 andere grote Nederlandse bedrijven met het verzoek hen binnen drie maanden een ambitieus klimaatplan voor te leggen. Als Milieudefensie die plannen niet ver genoeg vindt gaan, stapt de organisatie opnieuw naar de rechter.
CO2-reductie is niet gratis en het gevolg mede van het vonnis is dat energie al ruim voor de Russische inval in Oekraïne veel duurder is geworden. Organisaties als NIBUD bevestigen de fors gestegen energieprijzen waardoor inmiddels veel burgers en bedrijven in financiële (en sociaal-maatschappelijke) problemen zijn gekomen. Veel burgers en bedrijven gaan nu gebukt onder de torenhoge energieprijzen. De rechter heeft deze gevolgen niet meegewogen in het oordee

Wat is het doel van St. Milieu & Mens?

Het directe doel is om het vonnis van de rechter van tafel te krijgen. Bij klimaat-, milieu- en energiebeleid zijn er vele afwegingen te maken, waaronder economische afwegingen, en dat proces hoort thuis bij de politiek. Dat is de essentie van de Trias Politica, scheiding der machten. In deze zaak van Milieudefensie is de rechter op de stoel van de politiek gaan zitten. St. M&M zal de economische gevolgen van deze zaak en de gevolgen voor de democratie mede in belang van de ‘Bezorgde Energie Gebruikers’ onder de aandacht van de rechter brengen.
De gevolgen van de eisen van Milieudefensie voor de koopkracht en het inkomen van de burger zijn zwaar miskend. Een nog snellere energietransitie veroorzaakt voor mensen en bedrijven enorme kosten en andere negatieve gevolgen als bewezen, betrouwbare alternatieven nog niet voorhanden zijn. Bovendien houdt dat grote risico’s voor de beschikbaarheid van energie in; het bestaande energie-netwerk is helemaal nog niet gereed voor een versnelde energietransitie. De zwakkeren worden het zwaarst getroffen. De prijzen van energie rijzen nu al de pan uit en dat wordt nog erger; de inflatie gaat pijlsnel omhoog en grote energie-armoede dreigt nog verder te stijgen. De leveringszekerheid komt in gevaar door nog meer onbetrouwbare wind- en zonne-energie (die niet of veel minder energie leveren als het niet waait of de zon niet schijnt). Het landschap wordt verstierd en de natuur lijdt onder hernieuwbare energie, zoals ook de EU-rechter onlangs oordeelde. De werkgelegenheid en welvaart zullen dalen. Dat wil St. M&M niet, zeker niet, omdat het niet alleen de levens van mensen en bedrijven in gevaar brengt, maar ook omdat bij onvoldoende welvaart mensen geen of onvoldoende zorg voor het milieu kunnen hebben.

Wie wil St. M&M vertegenwoordigen?

 St. M&M is allereerst een ideële organisatie die een ideëel doel nastreeft. Zij heeft derhalve geen leden. Maar vanuit haar doelen wil ze zich wel inzetten voor de belangen van bezorgde energiegebruikers en bezorgde mensen en bedrijven die voor de democratische rechtstaat en haar beginselen opkomen en zich verzetten tegen inbreuk daartegen.

Wat gebeurt er met mijn steunbetuiging?

U geeft daarmee uiting aan steun aan de Stichting Milieu en Mens, die voor evenwichtige milieu-, klimaat- en energiebeleid staat, met name in deze rechtszaak. Mogelijk helpt dat de stem van de stichting nog luider te laten klinken en te late horen dat Milieudefensie niet voor het ‘Algemeen Belang’ van burgers en bedrijven staat.

Hoe wordt dit initiatief gefinancierd?

Milieudefensie, Urgenda en vele andere NGO’s in Nederland worden ruim gefinancierd door de overheid en door o.a. de Postcodeloterij. Het gaat om honderden miljoenen euro’s per jaar. Met dit geld kunnen ze campagne voeren en rechtszaken starten tegen diezelfde overheid en tegen het bedrijfsleven.
BEG zal niet kunnen rekenen op deze steun vanuit de overheid en de Postcodeloterij. Ons initiatief is volledig afhankelijk van steun van bezorgde mensen en bedrijven, dus van Bezorgde Energiegebruikers en mensen en bedrijven die zich zorgen maken over de democratische rechtstaat e de inbreuk daarop. In de eerste fase is naar schatting enkele tienduizenden euro nodig en voor de volledige rechtszaak heel veel meer. Dat is natuurlijk veel geld. Maar St. Milieu & Mens is optimistisch gezien het bedrag aan donaties dat al voor Fase 1 van de interventie procedure ontvangen werd.

Hoe is dit project georganiseerd?

Zoals hiervoor uitgelegd bestaat Stichting Luister dat platform wil bieden aan minder gehoorde democratische geluiden al vele jaren. Speciaal voor deze zaak hebben deelnemers aan St Luister de stichting Milieu en Mens opgericht die mede opkomt voor de belangen van Bezorgde Energie Gebruikers. In de rechtszaal zal de advocaat van stichting Milieu en Mens het woord voeren namens St M&M. Daarnaast is er betrokkenheid vanuit stichting Luister, een stichting die in het leven is geroepen om te luisteren naar stemmen in de samenleving die nu weinig gehoord worden in de media en in de politiek. Vrijwilligers van stichting Luister en haar netwerk helpen bij het coördineren van de campagne, het verwerken van de adhesiebetuigingen, het bijhouden van de donaties en het betalen van facturen.

Welke juristen en advocaten ondersteunen dit initiatief?

We hebben een zeer gedegen advocatenkantoor bereid gevonden deze procedure voor St M&M te gaan voeren. Dit advocatenkantoor kan vervolgens een beroep doen op haar netwerk van advocaten en juristen.

Wat gaan jullie precies eisen?

We hebben al een heel goed idee wat we zullen gaan eisen. Ons doel is om te voorkomen dat dit soort klimaatrechtszaken in de toekomst op deze manier gevoerd kunnen worden. Welke specifieke eisen wij zullen indienen laten we ook afhangen van de analyse van de processtukken en de verdere stellingen van Milieudefensie en Shell. Wij zullen u daarvan verder op de hoogte houden.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.