Over de rechtszaak

Stichting ‘Milieu en Mens’ Over de rechtszaak

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag.

Er is al een uitspraak van de rechtbank Den Haag in deze zaak. Deze rechtbank heeft de belangrijkste eis van Milieudefensie toegewezen en Shell veroordeeld om eind 2030 de emissies van koolstofdioxide (CO2) met minstens 45% te verminderen ten opzichte van 2019.

Deze verminderingsplicht heeft betrekking op niet alleen de eigen installaties en activiteiten van Shell, maar ook op de installaties en activiteiten van de leveranciers en op de installaties en activiteiten van de klanten van Shell. Dus ook burgers en bedrijven die producten van Shell gebruiken, zullen door de rechterlijke uitspraak hard getroffen worden.

Concreet betekent dat voor u bijvoorbeeld dat de prijzen van fossiele brandstoffen, zoals gas, diesel en benzine, hierdoor verder zullen gaan stijgen. Het aanbod loopt immers terug bij gelijkblijvende of zelfs oplopende vraag. Ook de zgn. ‘hernieuwbare energie, waarvan de prijzen gekoppeld zijn aan prijzen voor gas of elektra, wordt dan fros duurder.

Het zal ook betekenen dat bepaalde producten door Shell eerder van de markt zullen moeten worden gehaald. Heeft u bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie die fossiele brandstoffen, zoals gas of huisbrandolie, nodig heeft, dan zult u eerder een nieuwe installatie moeten aanleggen. Dat wordt dan waarschijnlijk een elektrische installatie, met alle nadelen van dien. Heeft u een voertuig dat op fossiele brandstoffen loopt, dan moet u eerder tot de aanschaf van een elektrisch voertuig overgaan. Kortom, u zal door Milieudefensie op kosten gejaagd worden.

Het vonnis heeft ook gevolgen voor de energievoorziening in het algemeen. Een groter deel van de producten van Shell zal uit hernieuwbare energie gaan bestaan. Shell zal door Milieudefensie bijvoorbeeld gedwongen kunnen worden meer in windenergie te investeren. Dat kan voor u dan betekenen niet alleen landschapsontsiering en schade aan de natuur (vogels, vleermuizen, insecten, walvissen, etc.), maar ook overlast door het geluid en de slagschaduw van de vaak enorme turbines.

Dat heeft op zijn beurt weer gevolgen voor de leveringszekerheid van elektriciteit en het probleem van energie-armoede; van energie-armoede is sprake als iemand meer dan 10% van het besteedbare inkomen aan energie moet uitgeven. Het huidige energiebeleid heeft al aanzienlijke gevolgen voor de leveringszekerheid en kosten van energie en Milieudefensie versterkt die negatieve effecten. Daardoor dreigt nog grote leveringsonzekerheid en nog grotere energie-armoede. Ook zal door het vonnis dat Milieudefensie heeft verkregen de werkgelegenheid in bepaalde sectoren sterk afnemen. Dat heeft dan ook weer allerlei andere negatieve gevolgen voor gewone burgers en bedrijven. En nu andere grote bedrijven zoals de grote banken naar aanleiding van dit vonnis ook een ‘dreigbrief’ van Milieudefensie hebben gehad, zullen die, als ze zich in meer of mindere mate conformeren aan de eisen van Milieudefensie, naast hogere prijzen hoogstwaarschijnlijk ook extra eisen stellen, zoals eisen aan hypotheek (particulieren) en krediet (bedrijven) vragers.

Wij gaan ons mengen in het hoger beroep om deze en andere punten onder de aandacht van de rechter te brengen. Wij zullen eisen dat het vonnis van de rechtbank Den Haag wordt vernietigd. Mocht de rechter daartoe niet bereid zijn, dan zullen wij andere eisen op tafel leggen om uw rechten en belangen te verdedigen.

Wij willen vanuit ideëel doel opkomen voor de belangen van burgers en bedrijven die zich niet vertegenwoordigd voelen door de  eigen belangen van de klimaatbeweging en voor de belangen van de democratische rechtsstaat.

Deze rechtszaak is dus een rechtszaak om de redelijke balans terug te brengen in de rechtszaal. Deze rechtszaak is voor alle mensen die in een democratische rechtsstaat geloven waarbinnen niet de dogmatische milieubeweging, daartoe in staat gesteld door het gerechtelijke vonnis, maar de regering het beleid bepaalt met inachtneming van de rechten en belangen van iedereen.

Deze rechtszaak is ook een rechtszaak voor burgers en bedrijven die milieubescherming belangrijk vinden, maar evenwichtig beleid wensen, dat gemaakt wordt langs democratische weg, niet in de rechtszaal. Beleid dat ook hun rechten en belangen respecteert.

Deze rechtszaak is voor u.

****

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.