De tussenkomt van BEG

Overleg met Milieudefensie en Shell

Stichting Milieu & Mens (M&M) heeft 2 maart 2022 een brief aan MilieuDefensie gestuurd per gewone post, als ook per aangetekende post met het verzoek dat MilieuDefensie met ons in gesprek zal gaan om af te zien van uitvoering van het vonnis. De reactie daarop van Milieudefensie was echter niet serieus te nemen nu zij niet op directie c.q. bestuursniveau in gesprek wilden gaan, maar ons verwezen naar een communicatiemedewerker zonder bevoegdheden. Helaas betekent dit dat wij geen andere keuze hebben dan door te gaan met het interveniëren in het Hoger Beroep om aldus bij het Hof te vragen om het eerdere vonnis van tafel te halen.

N

Ons deskundige team

Ons team bestaat uit diverse deskundigen op gebied van wetgeving en advocatuur en organisatie e.d.
Verder wordt Stichting Milieu & Mens uiteraard ondersteund door St Luister.

u

Onze argumenten

Onze argumenten kunt u terugvinden in het Persbericht, alsmede op de homepage van deze website.

Onze eisen: onze belangrijkste eis is dat het vonnis van de rechstzaak in eerste aanleg van ilieudefensie tegen het Shell concern van tafel gaat.

N

Stand van zaken

Hou de website, social media en media in de gaten.

 

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.