Onze argumenten

  • De uitspraak behelst een aantasting van de democratische rechtstaat en de Trias politica (de rechter is met de uitspraak “op de stoel van de bestuurders gaan zitten”. De rechten van de miljoenen andere burgers en de honderdduizenden bedrijven worden geschaad en wel zonder dat zij hun mening hebben kunnen geven, of argumenten hebben kunnen aandragen. De BEG-groep wil dit nu gaan organiseren en deze misstap corrigeren;
  • De rechter heeft ten onrechte en zonder nader onderzoek aangenomen dat MilieuDefensie c.s. de het ‘Algemeen belang’ van de Nederlandse burgers en bedrijven vertegenwoordigen. De BEG—groep wil nu wel zo breed mogelijk mandaat en steun verwerven onder de burgers en bedrijven van Nederland, zodat ook haar belangen meegewogen worden. Zij mogen niet de dupe worden van een conflict tussen MilieuDefensie en Shell, menen wij;
  • De rechter heeft ten onrechte en zonder nader onderzoek aangenomen dat het “klimaat in crisis” verkeert;
  • De schade die hierdoor ontstaat aan burgers en bedrijven is groot. De balans in deze gerechtelijke uitspraak ontbreekt dan ook volledig, menen wij.

NB Bovenstaande is dus niet de juridische terminologie en strak geformuleerde argumenten die de advocaten in de beoogde rechtszaak gaan hanteren, maar de non-juridische van het BEG-project gericht op de groep die BEG zegt te vertegenwoordigen. Met de inhoud van het juridische traject of de door advocaten in samenspraak met hun opdrachtgever te voeren strategie heeft het BEG-project geen bemoeienis. In die zin zijn de twee (of meer) trajecten strikt gescheiden.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.