Stand van zaken

Woensdag 2 maart 2022 waren sprekers namens St M&M om 19 uur live aanwezig in de uitzending van Blackbox internet-tv om onze plannen publiekelijk bekend te maken. Van de verdere ontwikkelingen zullen wij u graag zo veel mogelijk op de hoogte houden.

Wij hebben inmiddels contact gehad met een aantal van de bedrijven die een brief van MilieuDefensie c.s. heeft ontvangen met de eis om te gaan voldoen aan de strengere eisen van MilieuDefensie c.s. en dat geeft ons de indruk dat die bedrijven niet of nauwelijks geneigd zijn zich hier volledig tegen te verzetten. In het geval bijvoorbeeld dat dit een bank betreft, dan betekent dat dat zo’n bank in de toekomst ook haar kredietbeleid zal moeten aanpassen en bedrijven die als klant van de bank niet voldoen aan de strengere eisen van MilieuDefensie c.s. de benodigde financiering (zoals voor investeringen) te weigeren, of alleen te verstrekken als het bedrijf in kwestie ook akkoord gaat met het voldoen aan de strengere eisen van MilieuDefensie c.s. Wij menen dat dit grote schade zal toebrengen, niet alleen aan die bedrijven, maar daardoor ook aan de economie en dus ook de burgers van Nederland en elders waar die bedrijven ook actief zijn.

Belangrijk is hierbij dat St M&M, in tegenstelling tot MilieuDefensie c.s. niet de beschikking krijgt over vele miljoenen € per jaar aan subsidies van de Staat der Nederlanden en van o.a. de Postcode Loterij, maar zelf de financiering van het project en de rechtszaak moeten financieren door zelf voldoende middelen daarvoor binnen te halen. Dat doen we door een campagne te lanceren via social – en andere media om publiciteit te genereren en de burgers en bedrijven te vragen ons te steunen met mandaat en of donaties.

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.