Milieudefensie tegen Shell

Milieudefensie en enkele andere organisaties hebben in 2021 een rechtszaak tegen Shell gewonnen. Shell moet nu van de rechter versneld CO2 reduceren.

Het vonnis stelt dat Shell in 2030 wereldwijd de CO2-uitstoot in de hele keten (dus de benzine die u bij Shell tankt inbegrepen) met 45% gereduceerd moet hebben. Shell heeft in de media aangekondigd in hoger beroep te gaan en heeft dat na het vervangen van haar advocatenteam inmiddels gedaan. Ondertussen heeft Milieudefensie een open brief gestuurd naar 29 andere grote bedrijven met het verzoek om voor 15 april 2022 met een ambitieus plan te komen. Het ligt in de lijn der verwachting dat die bedrijven ook gedaagd zullen worden als de plannen in de ogen van Milieudefensie niet ‘ambitieus’ genoeg zijn. Zolang Milieudefensie de ‘winst’ op Shell op zak heeft zal het zich gesterkt voelen om door te procederen. Daarom is het van belang het vonnis aan te vechten. Klimaat-, milieu- en enrgiebeleid is een taak van de politiek die daarvoor democratische verantwoording moet afleggen, niet van de ongekozen rechter. Dat botst nl. met de Trias Politica, de scheiding der Machten in een democratische rechtsstaat.
Milieudefensie voerde de zaak vanuit het door haar gestelde ‘algemeen belang’ (via een zogenoemde 3:305A van het BW procedure). Stichting M&M stelt daar tegenover dat bij het algemeen belang veel meer komt kijken dan alleen een ‘klimaatbelang’ en dat deze andere belangen (denk aan betaalbare en betrouwbare energie) niet zijn meegewogen door de rechter. Deze aspecten willen we door tussenkomst in deze zaak gaan inbrengen.

 

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om te proberen als onafhankelijke partij via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell het eerdere vonnis van tafel te krijgen.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Toon uw adhesiebetuiging door middel van uw handtekening.

u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.