Bezorgde Energie Gebruikers

Bezorgde Energie Gebruikers binden strijd aan met Milieudefensie

Eerst Urgenda en nu Milieudefensie: Urgenda stelde de democratie onder curatele en dwong de staat tot nog verregaander klimaatbeleid. Milieudefensie nam via de rechter de bedrijfsvoering over van Shell en wil nu met een nieuw initiatief (het stuurde een open brief aan 29 grote bedrijven) het gehele Nederlandse bedrijfsleven op de knieën dwingen. Beide milieuorganisaties voerden hun rechtszaken vanuit het ‘algemeen belang’.
Maar dienen zij het algemeen belang wel? En voelen burgers zich wel gehoord bij deze zaken? En wat zijn de gevolgen voor de energieprijzen en het landschap? Heeft de rechter wel oog gehad voor deze vragen?

Lees verder

Genoeg is genoeg

Wij – een groep Bezorgde Energie Gebruikers (BEG) – denken van niet en zeggen nu: genoeg is genoeg. Het is tijd dat burgers en ondernemers die zich niet vertegenwoordigd voelen door Urgenda en Milieudefensie ook van zich gaan laten horen. Bij de rechter wel te verstaan.

Tussenkomen

Dus het plan is simpel: de BEG-groep gaat zich mengen in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Dat kan in het Nederlandse recht en heet ‘tussenkomen’. BEG gaat dat doen met eigen vorderingen en eigen argumenten. Want, hoewel de meeste stukken van Shell en Milieudefensie niet openbaar zijn, blijkt uit het vonnis al dat een heleboel relevante argumenten door deze partijen niet zijn ingebracht. Dus gaat BEG dat alsnog doen.

Want er is meer dan klimaat. Natuurlijk is ook BEG een voorstander van een schoon milieu en koesteren wij natuur. Maar als de energierekening niet meer betaald kan worden, dan rest straks niets anders meer dan energie-armoede, wat neerkomt op in de kou zitten. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn van het klimaatbeleid. De rechter heeft zich totaal niet over dergelijke gevolgen hoeven buigen.

U kunt meedoen!

Milieudefensie haalde 17.000 handtekeningen op van burgers die zich lieten vertegenwoordigen in de rechtszaal. Wij zijn ervan overtuigd dat miljoenen burgers helemaal niet blij zijn met de gang van zaken waarbij niet-gekozen activistische organisaties de dienst gaan uitmaken via de rechter. Dus we willen minimaal drie keer zoveel handtekeningen ophalen (51.000) van mensen die zich aansluiten bij onze BEG-zaak. U kunt uw mandaat geven en ondertekenen waarmee u ons machtigt.

Wat staat ons allemaal te doen?

Stap één is dat de rechter ons ontvankelijk moet verklaren. BEG heeft zich grondig verdiept in de voorwaarden en er alles aan gedaan om daaraan te voldoen. Eenmaal toegelaten begint het echte werk. BEG krijgt dan toegang tot alle dossierstukken van Milieudefensie en Shell. Pas daarna kunnen we beslissen wat exact onze eisen zullen zijn in de rechtszaal.

Miljoenen euro’s

Milieudefensie ontvangt naast de inkomsten van hun leden miljoenen euro’s subsidie direct van de overheid en ook nog eens miljoenen van de Postcodeloterij. Voor het hoger beroep in de Shell zaak [vraagt zij] daarnaast om een half miljoen euro extra aan inkomsten.

BEG zal vermoedelijk een minder enthousiast onthaal krijgen bij overheid en Postcodeloterij. Wij zullen het dus helemaal zelf moeten doen, met steun van de vele Bezorgde Energie Gebruikers (burgers en bedrijven) in het land. In de eerste fase schatten we EUR 100.000 nodig te hebben en voor het gehele proces nog eens EUR 500.000. Aan advocaatkosten maar daarnaast vooral ook om de landelijke campagne op te starten waarmee we zoveel mogelijk burgers en bedrijven gaan informeren over onze zaak. Dus uw steun in de vorm van een donatie zal hard nodig zijn.

Maar wij sluiten niemand uit. Want juist mensen die al in energie-armoede leven nodigen wij uit zich bij ons aan te sluiten. En dat kan altijd gratis.

Voor vragen of het aanbieden van ondersteuning, neem s.v.p. contact met ons op.

 

Volg ons op social media:

Ik doneer

Uw financiële steun is hard nodig om onze doelen te bereiken. Iedere donatie, groot en klein, helpt mee om onze zorgen kenbaar te maken bij de rechter via tussenkomst in de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell.

N

Ik doe mee

Bent u ook een Bezorgde Energie Gebruiker en steunt u ons initiatief? Geef ons een mandaat door middel van uw handtekening. We hebben zoveel mogelijk handtekeningen nodig om aan te tonen dat het de energiegebruiker menens is.
u

Ik wil meer weten

De rechtszaak waaraan wij gaan deelnemen is het hoger beroep van Shell tegen Milieudefensie. Deze zaak is aanhangig bij het Gerechtshof Den Haag. Waar dit over gaat? Lees over de rechtszaak en onze tussenkomst op onze website.