Bezorgde Energie Gebruikers

Wilt u ook betaalbare energie?
Wilt u inspraak in onze democratie?

Voor wie wij opkomen

BEG (Bezorgde Energie Gebruikers) komt op voor burgers en bedrijven die betaalbare energie nodig hebben. Daarnaast komen wij op voor de bescherming van de democratische rechtsstaat.

Ons doel

Het belang van zorg voor het milieu in balans brengen met andere belangen, zoals financiële draagkracht van burgers en een gezonde economie. Wij streven naar een evenwichtige belangenafweging zoals die past in een democratische rechtsstaat.