Uw donatie is hard nodig

Uw steun is onmisbaar. In de politiek en de media lijkt het evenwicht zoek. Alles draait om milieu en klimaat, maar het klimaatbeleid heeft enorme gevolgen voor burgers. En daar is weinig aandacht voor. Pas als bejaarden verkleumen in hun huis, is er even aandacht voor energiearmoede.

Omdat er zoveel aandacht is voor milieu en klimaat, krijgt de milieubeweging miljoenensubsidies. Wij krijgen die niet. Wij komen in deze rechtszaak niet op voor Shell, maar voor gewone burgers die energie nodig hebben. Voor u, dus. Daarom roepen we u op om te doneren.

Het is belangrijk om te weten dat uw giften aftrekbaar zijn van de belastingen. Onze donaties lopen namelijk via de stichting Luister die de ANBI-status heeft.
Dit is dus de naam die u op uw afrekening te zien zult krijgen.

Doneer € -