Financiering

Waarom is financiering nodig

De milieubeweging krijgt subsidie en donaties van de overheid en de Postcodeloterij. Het gaat om tientallen miljoenen euro’s per jaar. Met dit geld voeren ze campagne en nu dus ook rechtszaken. BEG en Milieu & Mens krijgen geen subsidie. Wij zijn volledig afhankelijk van uw steun.
Het zal veel geld kosten om mee te doen aan de rechtszaak. We verwachten tienduizenden euro’s nodig te hebben. Dat is natuurlijk een groot bedrag, maar gelukkig blijken veel burgers te willen doneren.

Het is belangrijk om te weten dat uw giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Onze donaties lopen namelijk via de stichting Luister die de ANBI-status heeft.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.