Bezorgde Energie Gebruikers

BEG is een project van Stichting Milieu & Mens.

Kern van de boodschap van Stichting Milieu & Mens is dat betaalbare, betrouwbare energie onmisbaar is voor de welvaart. Zonder voldoende welvaart kunnen mensen geen zorg hebben voor het milieu. Er moet evenwicht zijn tussen de belangen van mensen en bedrijven en het belang van milieu en klimaat.

Visie

Betaalbare energie is essentieel voor welvaart. Volgens de Verenigde Naties stelt alleen voldoende welvaart mensen in staat zorg te hebben voor het milieu. M&M voelt grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor zowel milieu als welvaart.

Missie

Wij komen op voor economische belangen van burgers en streven naar een gezonde balans tussen enerzijds welvaart en anderzijds het milieu. De eenzijdige benadering van een milieuvraagstuk in een rechtszaak, doet afbreuk aan andere mensenrechten zoals bijvoorbeeld het recht op behoorlijke levensstandaard.  Wij willen energie-armoede en welvaartsverlies zoveel mogelijk beperken.