Memorie na voeging ingediend bij Gerechtshof

Op 18 juli 2023 hebben wij onze memorie na voeging ingediend bij het Gerechtshof Den Haag om in het kader van het hoger beroep het eerdere vonnis ten gunste van Milieudefensie van tafel te krijgen.